antalya escort
กองพัสดุ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาด/จำหน่าย :

ประกาศ มฉก.ที่ 017/2564 การขายทอดตลาดรถยนต์

(รับเอกสาร ร่วมฟังคำชี้แจง เสนอราคา 09 มีนาคม 2564 09.30น.)

ประกวดราคา :

ประกาศ มฉก.ที่ 010/2564 เรียกประกวดราคางานประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

(รับเอกสาร ร่วมฟังคำชี้แจง 12 มีนาคม 2564 10.00 น. เสนอราคา 25 มีนาคม 2564 09.00-15.00น.)