ติดต่อกองพัสดุ

กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

สำนักงาน : อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อภายใน 1110, 1112, 1116, 1130, 1131, 1480, 1154, 1502, 1521,1209

 

โทรสาร : 0-2312-6482

 

เว็บไซต์ : pd.hcu.ac.th

 

เวลาทำการ 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์