ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากกองพัสดุ

คลังพัสดุปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยประมาณ กองพัสดุจึงยังไม่สามารถเก็บครุภัณฑ์ส่งคืนได้ในขณะนี้ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง