บุคลากรกองพัสดุ

บุคลากรกองพัสดุ

[wptab name=’ผู้บริหาร’]

boss

[/wptab]

[wptab name=’แผนกจัดซื้อ’]

 

kim

ri

[/wptab]

[wptab name=’แผนกควบคุมและทะเบียนพัสดุ’]

 

 

keng

leam

 

 

 

[/wptab]

[wptab name=’งานธุรการ’]

 

[/wptab]

[end_wptabset]
[end_wptabset]
[end_wptabset]

[end_wptabset]