กองพัสดุ

เกี่ยวกับกองพัสดุ
- ประวัติ
- คณะผู้บริหาร
- แผนภูมิการบริหาร
- โครงสร้างของหน่วยงาน
- บทบาทหน้าที่
- นโยบายหลักและหน้าที่รับผิดชอบ
- ปรัชญาและปณิธาน
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ติดต่อเรา

หน่วยงานของเรา
- แผนกจัดซื้อ
- แผนกควบคุมและทะเบียนพัสดุ
- งานธุรการ

กฏ ระเบียบ
- ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
- ขั้นตอนการทำงาน

รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์
-วัสดุสำรองคลัง
-วัสดุยกเลิกสำรองคลัง
-ครุภัณฑ์สำนักงาน

แบบฟอร์ม
- แบบขอให้จัดหาวัสดุที่ไม่มีสำรองคลัง
- แบบขอเบิกพัสดุ
- แบบขอให้จัดหาครุภัณฑ์
- แบบขอส่งคืนพัสดุเข้าคลังพัสดุ
- แบบฟอร์มแจ้งซ่อม  
- แบบขอส่งตัวอย่างลายเซ็นสรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง
 - โครงการพัฒนากายภาพ
 - วัสดุ/ครุภัณฑ์/ซ่อมแซม


ควบคุมและทะเบียนพัสดุ
 - แผนสำรวจครุภัณฑ์
 - สรุปผลการสำรวจ

- QA กองพัสดุ
- การจัดการความรู้

- 7ส กองพัสดุ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ September 2011
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

 

 

           

คณะผู้บริหาร อาจารย์ทวีโภค  เอี่ยมจรูญ

ผู้อำนวยการกองพัสดุ


 สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองพัสดุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2011-09-21 (5021 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-6300 แฟกซ์ 02-3126482
18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand.
Tel: (662)3126300 (80 auto lines) Fax: (662)3126482
E-Mail: patsadoo.hcu@gmail.com

2010 Huachiew Chalermprakiet University, All Rights Reserved

Car news